Fantastika u kanonu: zašto me (ne) vole?

predavači: Danko Kamčevski, Branislava Miladinov i Tijana Tropin
moderatori: Aleksandra Milanović i Vlado Rukavina

U maju 2015. godine, Klub 128 imao je priliku da u saradnji sa klubom Valinor postane deo festivala Nastavi tradiciju (Spirit of Youth), te je tako u okviru njegovog podbrenda Tolkinfest 2015 realizovao kulturno-obrazovni program Perspektive fantastike u književnosti, u cilju uticanja na širenje čitalačke svesti o vrednostima žanrovske književnosti. Publika je imala priliku da uživa u idiličnoj atmosferi Košutnjaka, u dvorištu Fakulteta za fizičko obrazovanje.

 Prvog dana festivala, 30. maja, organizovali smo dve tribine na kojima se razmatrao fenomen književne fantastike sa stanovišta akademskog kanona, u cilju afirmacije u književnoj struci i promocije pred strastvenim ljubiteljima. Iako tematski odvojene, dopunjavale su se, te je prva razmatrala epsku fantastiku sa uvidom u stvaralaštvo Dž. R. R. Tolkina, kome je festival bio posvećen, a druga se bavila hororom i naučnom fantastikom, pa je tako dat širi uvid u problematiku žanrova. Ljubitelji fantastične književnosti imali su jedinstvenu priliku da slušaju predavanja kako eminentnih profesora sa Univerziteta, poput prof. dr Novice Petrovića, asistentkinje Branislave Miladinov i naučnog saradnika dr Marka Piševa, tako i teoretičara književnosti dr Dejana Ognjanovića, dr Tijane Tropin i tadašnjeg doktoranda Danka Kamčevskog. Razgovore je vodila četvoročlana ekipa Kluba 128: Marija Stanojević, Marija Milosavljević, Aleksandra Milanović i Vlado Rukavina.

Prva tribina, naslovljena „Fantastika u kanonu: zašto me (ne) vole?“, pružila je odličan temelj drugoj tribini, „Književnost na margini: horor i naučna fantastika“, pre svega preispitivanjem pojmova kanona i fantastike, odnosno načina na koji su pojedina dela „visoke fantastike“ ušla u tradiciju izučavanja, kao i predloženim mogućnostima širenja zadatih okvira, odnosno uvođenja stvaralačkih opusa uticajnih pisaca poput Tolkina i Pračeta, ali i drugih pisaca epske fantastike, u fakultetski program. Danko Kamčevski, doktorand sa Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, uveo nas je u komparativističko izučavanje viteškog romana i Tolkinovog opusa, što je i tema njegovog doktorata koji je u to vreme privodio kraju. Branislava Miladinov, asistentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, na duhovit način predstavila se kao „neprijatelj sa akademske strane“ koji „ne pripušta fantastiku u kanon“. Govorila je poglavito o uvođenju pojedinih dela fantastike u svoj nastavni kurikulum, poput Frankenštajna Meri Šeli. Tijana Tropin, naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost, ali i članica fandoma, koja po svemu sudeći „stoji na obe stolice“, zajedno sa Aleksandrom Milanović usredsredila se na Terija Pračeta. Bilo je reči i o uticaju feminizma i studija kulture na proširenje i bogaćenje ustaljenih okvira. Osnova za razgovor o kvalitetima datih pisaca bio je i romantizam i pokušaj približavanja navedenih autora delima prethodnika, ali bilo je reči i o posebnostima koje ih ističu i time ukazuju na potrebu da im se i proučavaoci i čitaoci ubuduće posvete znatno više.

Razmatranje položaja fantastične književnosti u kanonu trebalo je da označi temelje naših budućih istraživanja fantastike, pa je tako Klub 128 nastavio u 2016. godini ciklusom predavanja o utopijskoj književnosti, a nekoliko njegovih članova koji sada čine Klub SKAZ 2017. godinu započeli su seminarom o fantastičnoj književnosti Fantastika u fokusu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *