Teret belog čoveka – od Radjarda Kiplinga do Anđeline Džoli: Balkan, Afrika i islamski svet u očima Zapada

predavač: Zoran Ćirjaković

U petak, 25. marta 2016. godine, u slušaonici 128 Filološkog fakulteta u Beogradu, Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i novinar, održao je predavanje pod naslovom „Teret belog čoveka – od Radjarda Kiplina do Anđeline Džoli: Balkan, Afrika i islamski svet u očima Zapada“. Predavanje je imalo za cilj da publiku upozna sa osnovnim konceptima postkolonijalne teorije (reprezentacija, Drugi, subaltern, itd). Uz prigodnu prezentaciju, Ćirjaković je ukazao na načine doživljavanja Istoka kroz (belačku) istoriju, a korene takvih predstava locirao je u brutalnoj nejednakosti – pre svega na ekonomskom planu – započetoj velikim zapadnim osvajanjima, simboličkim ulazom u Novi vek, eksploatacijom rudnih bogatstava, tj. naroda, a danas i hegemonijom medija.

Za govor o postkolonijalizmu najzaslužnija je studija Orijentalizam palestinskog profesora i aktiviste Edvarda Saida, iako je napomenuto da je i pre Saida postojala grupa teoretičara i pisaca koji su Saidovom pojavom stavljeni u drugi plan. Međutim, poslednjih decenija, upravo nekom vrstom Saidove „popularnosti“, u akademski diskurs stupaju i ostali veliki teoretičari postkolonijalne teorije (Fanon, Baba, Čakabarti, Mbebe, itd). Ćirjaković se takođe osvrnuo i na antipostkolonijalnu struju, pre svega na poznatog „grobara“ postkolonijalne teorije Viveka Čibera. Poslednji deo predavanja bio je posvećen sada već klasičnoj studiji Marije Todorove Imaginarni Balkan, upravo zato što se ona u saidovskom maniru (uz određena odstupanja) dotiče lokalne verzije orijentalističkog diskursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *