Ciklus tribina o obrazovanju

Dragi/e,

Pozivamo Vas na naš novi ciklus predavanja posvećen modernom obrazovanju.

O ciklusu

Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas šta se događa sa ovim shvatanjem obrazovanja u savremenom kontekstu i kako na njega utiču promenjene društvene i ideološke okolnosti. Cilj nam je da, nakon datog istorijskog pregleda i analize savremenog stanja u obrazovanju, ukažemo na moguća rešenja za prevladavanje date situacije te odgovorimo na pitanje da li je moderno obrazovanje (danas) izneverilo vlastita (početna) očekivanja. Ciklus se, prema tome, sastoji iz dva dela. Prva polovina posvećena je nastanku i razvoju modernog shvatanja obrazovanja: usled kakvih društvenih okolnosti ono nastaje, koje vrednosti zagovara, s kakvim se problemima susreće itd. Druga polovina ciklusa bavi se položajem ovog i ovakvog shvatanja obrazovanja u savremenom kontekstu i promenama do kojih je došlo usled novih društvenih i ideoloških okolnosti.

Raspored predavanja

(1) Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu

(2) Obrazovanje u književnosti: Bildungsroman

(3) Zasnivanje humanističkih nauka

(4) Kriza univerziteta

(5) Obrazovanje, politika, ideologija

(6) Kritika (institucionalnog) obrazovanja

(7) (Neformalno) obrazovanje i (popularna) kultura

(8) Završni razgovor / panel diskusija

***

Ovom prilikom Vas pozivamo na četvrtu tribinu, pod nazivom Kriza univerziteta, koja će se održati u četvrtak, 26. aprila, u 20h u sali 128 Filološkog fakulteta. Naš gost i sagovornik biće Novica Milić, a moderatori Nikola Milović i Jovan Bukumira.

O predavaču

NOVICA MILIĆ je radio kao naučni istraživač u beogradskom Institutu za književnost i umetnost, predavao istoriju svetske književnosti između XII i XVIII veka, kao i savremene književne teorije na Filološkom faultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, a danas radi na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Predavao je kao gost na univerzitetima Jejl (SAD), Šefild (Velika Britanija), Beč (Austrija). Sada vodi Katedru za literaturu i komunikacije na FMK-u u Beogradu. Objavio je stotinak tekstova u stručnoj i opštoj periodici i 12 knjiga: Antinomije kritike (1982), ABC dekonstrukcije (1997), Moderno shvatanje književnosti (2002), Šta je teorija (2006) itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *