O mesijanskoj rečenici

JOVAN BUKUMIRA O mesijanskoj rečenici [Andrej Nikolaidis, Mađarska rečenica (Sarajevo: Buybook & Cetinje: OFK, 2016 / Beograd: Beton, 2017)] … jer moć se u slabosti dovršuje. … jer kad sam slab, onda sam moćan. 2 Kor 12,9-10 Rolan Bart je, povodom Flobera, zapisao da je osnovna delatnost modernog pisca i njegov glavni zadatak rad na […]

Continue Reading

Komplementarnost

JELENA POPOVIĆ Komplementarnost [Drago Glamuzina: roman Tri (2008) i zbirke pjesama Mesari (2001) i Je li to sve (2009)] Pojam komplementarnosti porijeklo vodi od neolatinskog complementarius, a pridjevno označava onog koji sam dopunjava, ali i figurira kao dopuna ili dodatak. Dakle, predstavlja specifičan oblik interakcije elemenata, koji tek u međusobnom odnosu ostvaruju potpunost, cjelovitost, zaokruženost. […]

Continue Reading

Priče

STEFAN MIROSAVIĆ Priče BELI MERMER ,,Stigli smo”, rekao je vozač i zaustavio auto. Pogledao sam kroz prozor široku zgradu sa desne strane. Bila je u celosti sagrađena od belog mermera. ,,Ovo je budućnost?” upitao sam. Čovek me je pogledao preko ramena. ,,Da. Tako je i pisalo u oglasu, zar ne? Nudimo usluge prevoza u budućnost.” […]

Continue Reading

Pesme

ALEKSANDAR MARTINESIĆ Pesme BEOGRAD Taj predeo pčele kunu a vetrovisapinju. Svojim se svetlom razapinjekroz noć. Nije pust grad no duh ne počivau njemu, san ljudi ne prošiva tamu.Ništa ne taži pir okuženih svetlomzemnim. Života bruj zlojedi i vabi,zavitlani čovek uvek-tamo posta. BEOGRADSKI DRVOREDI Drveća radosni sokovi prkosesvemu što podnebno traje. Hlapi smelosastojak i smrću ne […]

Continue Reading

Poželjni žanr: pogled na istoriju građanske komedije

IVAN DAMNJANOVIĆ Poželjni žanr: pogled na istoriju građanske komedije prodesse et delectare Horacije U eseju Šta je klasik, kao jedno od suštinskih obeležja apsolutnog književnog klasika, T. S. Eliot (1963) ističe zrelost jezika na kom piše. Zrelost, prema Eliotovom shvatanju, jezik zadobija ukoliko je u nekom periodu ljudske istorije – idealno, u trenutku kada potencijalni […]

Continue Reading