O nama

Klub 128 je udruženje studenata Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovan je u decembru 2013. godine radi ostvarivanja stručne saradnje kako među studentima književnosti u Beogradu tako i sa članovima srodnih organizacija i kolegama širom regiona (Univerzitet u Novom Sadu, Skoplju, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i dr). Klub 128 bavi se proučavanjem književnosti i kulture i pokušava da ukaže na njihov značaj u današnjem društvu, u okviru čega redovno organizuje tribine, (cikluse) predavanja, studentske konferencije i seminare. Do sada je sarađivao sa brojnim značajnim kulturnim ustanovama, kao što su Kolarčeva zadužbina, KC Rex, Dom kulture Studenstski grad, Muzej istorije Jugoslavije itd. Klub je uvek otvoren za nove članove.

 

Uprava

Predsednik: Stefan Tanasijević

Potpredsednica: Marija Ljubinković

Sekretar: Bojan Opačić

 

Ostalo

Adresa: Predraga Vasića 22, 11050 Beograd (Zvezdara)

 

Matični broj: 28140509

PIB: 108464355

 

Tekući račun:

 840-0000013843763-68

Ministarstvo finansija Uprava za trezor

200-2783990101862-68

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd