Fantastika u kanonu: zašto me (ne) vole?

predavači: Danko Kamčevski, Branislava Miladinov i Tijana Tropin moderatori: Aleksandra Milanović i Vlado Rukavina U maju 2015. godine, Klub 128 imao je priliku da u saradnji sa klubom Valinor postane deo festivala Nastavi tradiciju (Spirit of Youth), te je tako u okviru njegovog podbrenda Tolkinfest 2015 realizovao kulturno-obrazovni program Perspektive fantastike u književnosti, u cilju […]

Continue Reading