Pitanje rasnog identiteta u filmu „Beži“ Džordana Pila

MARIJA LJUBINKOVIĆ Pitanje rasnog identiteta u filmu Beži Džordana Pila   Istorija svetske kinematografije svedoči o nizu filmskih ostvaranja čiji je fokus na problemu rasizma ili uopšte odnosa belog čoveka, i civilizacije koju je izgradio, prema svima ostalima koje smatra drugošću uprkos tome što su nužno i sami jednako vredan deo te iste civilizacije sveta, […]

Continue Reading