Žanr i rod

MERI IGLTON Žanr i rod[1] Na samom početku, moram da načinim dva otklona. Kao prvo, ne istupam kao stručni poznavalac kratke priče. Cilj mi je da iznesem nekoliko uvodnih napomena o odnosu roda i žanra, u nadi da će ljubitelji kratke priče na osnovu njih sami moći da ekstrapoliraju i razviju posebne spone sa ovim […]

Continue Reading