Književnost na margini: horor i naučna fantastika

predavači: Novica Petrović, Dejan Ognjanović i Marko Prišev moderatorke: Marija Stanojević i Marija Milosavljević U maju 2015. godine, Klub 128 imao je priliku da u saradnji sa klubom Valinor postane deo festivala Nastavi tradiciju (Spirit of Youth), te je tako u okviru njegovog podbrenda Tolkinfest 2015 realizovao kulturno-obrazovni program Perspektive fantastike u književnosti, u cilju […]

Continue Reading