Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu

Klub 128 započeo je novi ciklus predavanja, koji će biti posvećen istoriji i koncepcijama modernog obrazovanja. Prva tribina u okviru ciklusa, Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu, održana je 22. marta u sali 128 Filološkog fakulteta, a naš sagovornik bio je Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju). Naš predavač je na samom početku naglasio da […]

Continue Reading

Ciklus tribina o obrazovanju

O ciklusu Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas […]

Continue Reading