Tribina o Džojsovom “Uliksu”

predavači: Biljana Dojčinović, Zoran Paunović
moderatori: Petar Grujić i Ivan Damnjanović

 Kao prva aktivnost Kluba 128 u akademskoj 2014/2015. godini, održana je tribina posvećena čuvenom romanu Uliks Džejmsa Džojsa, koji po mnogima predstavlja ključno delo književnog modernizma. Na tribini su gostovali prof. dr Zoran Paunović, redovni profesor na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i prof. dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Moderirali su članovi Kluba 128 Petar Grujić i Ivan Damnjanović.

Cilj Kluba 128 bio je da ponovo pokrene plodnu diskusiju o ovom neprevaziđenom delu i pretrese neke aspekte Uliksa o kojima se možda nije, barem u skorije vreme, govorilo. Oni su se, pre svega, ticali jezika i problema prevoda, kao i konstrukta ženskog u samom delu. U tom smislu, profesor Paunović, kao prevodilac ovog romana na srpski jezik, održao je izlaganje o jezičkim aspektima romana, ističući kako se ovaj semantički otvara čitaocima na tri nivoa: pojavnom (koji bi se još mogao nazvati i realističkim, naturalističkim), mitskom i simboličkom. On je takođe istakao kako, usled preplitanja svih tih nivoa, roman nije nimalo lako prevoditi, ali kako to istovremeno predstavlja i pravo uživanje, ne samo njemu kao prevodiocu, već i čitaocima.

Profesorka Dojčinović je u svom izlaganju akcenat stavila na ženske likove u romanu, napomenuvši kako bi se u kontekstu Džojsovog romana više moglo govoriti o konstruktu femininog nego o konstruktu ženskog. U tom smislu, ona je istakla glavni ženski lik u romanu, Moli Blum, kao nositeljku paradigmatskog femininog principa, podvlačeći u tom smislu njen poslednji monolog, koji predstavlja jedan od najboljih primera ženskog pisma u književnosti. Nije, naravno, propustila da spomene ni druge ženske likove, osvrnuvši se i na paralele nekih od njih sa homerskim junakinjama Kirko i Kalipso.

U okviru diskusije, učesnici/ce dotakli su se i nekih drugih zamiljivih pitanja, poput problema nacionalizma i antisemitizma u romanu, kao i veza koje Džojs uspostavlja sa drugim piscima, pre svih sa Danteom i Šekspirom.

Sala 11 Filološkog fakulteta bila je ispunjena zainteresovanim studentima i studentkinjama, ali i širom  publikom, što nam je dalo podstrek da nastavimo u istom ritmu sa radom na novim aktivnostima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *