Čitanje (oko) teksta

predavač: Stefan Slavković

U četvrtak, 3. marta 2016. godine, od 20h, u Sali 128 Filološkog fakulteta, održano je predavanje Stefana Slavkovića „Čitanje (oko) teksta“. Slavković je doktorand Filološkog fakulteta, novinar nedeljnika NIN i magazina Lice ulice i dobitnik nagrade „Danilo Kiš“, koju Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti dodeljuje za najbolji master rad u prethodnoj godini.

Predavanje Stefana Slavkovića ticalo se pre svega metodološke krize komparatistike u poslednjih dvadeset godina i prema rečima predavača, kriza je samo refleksija trenda koji se dešava u humanistici uopšte, na globalnom planu. Polazeći od etimološke analize Geteovog pojma Weltliteratur, Slavković je izložio kakvu promenu je Geteova prvobitna koncepcija pretrpela kroz istoriju, na koji način je razumevana kroz različite vremenske epohe, te koliko je dominantni ideološki diskurs bio konstitutivan za takvu vrstu shvatanja Weltliteratur. U poslednjih dvadeset godina, u težnji da se čitav svet „globalizuje“, pojavile su se i nove teorije čitanja, koje za polazište pri ispitivanju književnosti uzimaju koncepte potpuno drukčije od tradicionalnih, kakav je recimo bio koncept close readinga, i umesto pažljivog čitanja predlažu distant reading, odnosno čitanje na daljinu. Slavković je, koristeći se primerima iz svog master rada, studentima opšte književnosti, ali i zainteresovanim kolegama i kolegnicama sa drugih fakulteta, u granicama predavanja, predstavio i kritički razmotrio neke od osnovnih teorija koje problematizuju i koncept close readinga, ali i čitavu auerbahovsku viziju „čitanja“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *