The Deconstructive Muse

predavač: Kristofer Noris (Christopher Norris)

Profesor Kristofer Noris sa univerziteta u Notingemu održao je 21. maja 2016. godine, u Sali 11 na Filološkom fakultetu u Beogradu, predavanje iz teorije dekonstrukcije. Profesor Noris, jedan od najeminentnijih stručnjaka iz oblasti savremene filozofije, održao je predavanje nazvano “The Deconstructive Muse”.

Pristup profesora Norisa obuhvatio je dva polja. Prvo, potrudio se da približi dekonstrukciju širem auditorijumu, pa je povezivao filozofske aspekte dekonstruktivnog metoda sa različitim aspektima teorije književnosti i estetike. U kratkom pregledu pokušao je da skicira samu pojavu dekonstrukcije i njene moguće uzroke, ocrtane u klimi u kojoj je nastala, ali i razlike i sličnosti u postupku između filozofije dekonstrukcije i njenih književnoteorijskih promišljanja.

Zatim se detaljnije osvrnuo na stvaralaštvo samog Deride i na filozofske implikacije njegovog metoda, naročito obrativši pažnju na savremenu filozofiju, ali i na Deridin uticaj na oblasti teorije saznanja i savremene književne teorije. Derida se u tumačenju profesora Norisa pokazao kao ključni autor ne samo savremene filozofije već i dekonstrukcije uopšte.

U diskusiji nakon samog predavanja pokrenuta su različita pitanja, između ostalog i ona o mestu Deridinih sledbenika i njihovom uticaju na dekonstrukciju u teoriji i praksi, kao i o implikacijama dekonstrukcije na poljima antropologije i psihologije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *