Dijalog sa ekranom: srpska književnost i film

predavač: Predrag Petrović

U četvrtak, 3. novembra 2016. godine, održano je prvo predavanje u okviru ciklusa Književnost u kadru. U prepunoj slušaonici 128 predavanje pod nazivom „Dijalog sa ekranom” održao je prof. dr Predrag Petrović. Prvi deo predavanja prof. Petrović posvetio je najširem razmatranju književnosti i filma kao umetnosti, njihovim sličnostima i razlikama, a zatim se fokusirao na odnos ove dve umetnosti u XX veku. U daljem toku predavanja govorio je o filmskom jeziku i gramatici u odnosu na poetičke konvencije književnosti, ali i o filmskoj i književnoj naratologiji, problemima vizuelizacije, slike i montaže. Ova problematika razmatrana je na primerima romana Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića i Dragiše Vasića, što je poslužilo kao povod za tematizaciju filmskih i književnih žanrova. Na kraju je projektovan film Slavka Vorkapića Život i smrt holivudskog statiste broj 9413, o kome se povela kratka diskusija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *