Modernistkinje i margina

predavačica: Dubravka Đurić

 Nakon prvog predavanja o Henriku Ibzenu, u okviru ciklusa Modernisti sa margine održano je i drugo, 6. decembra 2016. godine, takođe u prostoru Doma kulture Studentski grad, tačnije u Klubu-knjižari Magistrala. Predavanja naslovljeno „Modernistkinje i margina” održala je Dubravka Đurić, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, pesnikinja, esejistkinja, teoritičarka medija i književnosti te autorka studije Poezija, teorija, rod (2010), koja je bila naročito relevantna za temu ovog predavanja.

Osnovna ideja predavanja bila je da se skrene pažnja na autorke iz perioda modernizma i ukaže na njihov značaj u stvaranju modernističkih poetika, pogotovo ako se uzme u obzir da se „visoki modernizam” uglavnom vezuje za autore, sa izuzetkom Virdžinije Vulf. Dubravka Đurić se u svom izlaganju bavila delom i stvaralaštvom tri pesnikinje: H.D., Gertrude Stajn i Mine Loj.

Pričajući pre svega o margini i marginalizaciji, Dubravka Đurić istakla je da se može govoriti o marginalizaciji poezije kao žanra, zatim o marginalizaciji samih modernistkinja u okviru pokreta, marginalizaciji eksperimenata kao i eksperimentatorki. Što se tiče samih autorki, kod H.D. istaknuta je palimpsestnost njene poezije koja se uočava u reviziji mitova, njeno novo otkrivanje ženskosti kroz mit, religiju i filozofiju kulture, kao i njena uloga u imažističkom pokretu. Jezik, upotreba jezika i pretvaranje lingvističke igre u vrhunsku poeziju bile su glavne teme kada je reč o Gertrudi Stajn. „Dok je Džojs stekao moć nad reči, Gertruda Stajn se prepustila rečima”, zaključila je Dubravka Đurić pre nego što se posvetila Mini Loj i načinu na koji je ona uspela da radikalne ideje futurista (neko vreme bila je i sama deo pokreta) preoblikuje i prilagodi svojoj novoj poetici.

Na kraju predavanja osvrnuli smo se na uvek bitno pitanje kanona, gde je predavačica istakla značaj projekta „Knjiženstvo”. Pričali smo, takođe, o problemu pisanja u egzilu, jer su sve spomenute autorke stvarale daleko od svog doma, kao i o novoj, modernističkoj koncepciji muze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *