Dijalog sa rediteljem: jugoslovenski film i književnost

gost: Slobodan Šijan
moderatori: Aleksandar Momčilović, Andrej Čanji

U četvrtak, 22. decembra 2016. godine, održana je treća tribina u okviru ciklusa Književnost u kadru. Pred punom Salom 11 Filološkog fakulteta o jugoslovenskom filmu uopšte, ali i o svom stvaralaštvu, sa moderatorima Andrejem Čanjijem i Aleksandrom Momčilovićem razgovarao je režiser Slobodan Šijan. Najpre se govorilo o pripovedanju kao zajedničkoj tački filmskog i književnog izraza, zatim o tretiranju dramskog teksta i  netretiranju filmskog scenarija kao književnog fenomena, kao i o značaju poznavanja teorija za umetničko stvaralaštvo. U drugom delu razgovora bilo je reči o književnosti kao inspiraciji i polaznoj osnovi za stvaralaštvo Slobodana Šijana, njegovoj saradnji sa dramskim piscem Dušanom Kovačevićem i odnosu prema jugoslovenskoj avangardi. Naposletku se govorilo o knjizi Filmus, o pojmu kinostila, te o filmskom kritičaru i književniku Bošku Tokinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *