Heteronimi Fernanda Pesoe

predavačica: Jelena Žugić

Treći put zaredom obreli smo se u Klubu-knjižari Magistrala 24. januara 2017. godine kako bismo nastavili da diskutujemo o problematičnim odnosima centra i margine u okviru ciklusa Modernisti sa margine. Ovoga puta glavna tema bio je portugalski pesnik Fernando Pesoa, a predavanje pod nazivom „Heteronimi Fernanda Pesoe” održala je Jelena Žugić, koja je magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, završila master studije programa Erasmus Mundus “Crossways in Cultural Narratives”, bavi se prevođenjem, a sa portugalskog na srpski prevela je Pesoinu zbirku pesama Izabrane pesme Alvara de Kampuša.

U uvodnom delu predavanja bilo je reči o kompleksnom problemu autorstva kada je Pesoa u pitanju. Heteronimi jesu njegov izum; to su ličnosti sa svojim biografijama, osobinama, stilom pisanja. Oni su zamišljeni i stvoreni da budu različite osobe, a do sada je pronađeno više od sedamdeset i pet Pesoinih heteronima, gde svako za sebe progovara, razmišlja, ili čak ulazi u polemiku sa drugim heteronimima. Jelena Žugić govorila je o poetskim osobenostima nekoliko glavnih heteronima. Alberto Kaeiro, učitelj druga dva velika heteronima (Alvara de Kampuša i Rikarda Reiša) samoproklamovani je antimetafizički pesnik, pesnik prirode koji piše jednostavnim stilom. S druge strane, stihovi Rikarda Reiša, njegovog učenika, stoika, latiniste po obrazovanju – ispunjeni su mitološkim aluzijama, njegov stil je neoklasičan, a glavni uzor mu je Horacije. Drugi učenik Alberta Kaeira – Alvaro de Kampuš, mašinski inženjer, u svom delu najviše se ugledao na Vitmana i Marinetija. Mašine i mračne strane industrijalizacije glavni su motivi u njegovim pesmama.

Priča o Fernandu Pesoi nije priča samo o kovčegu punom davno zaboravljenih tekstova koji su konačno otkriveni. Jelena Žugić je u zaključku istakla da je to zapravo priča o večnoj autorefleksiji pojedinca, i potrebi da se pronikne do suštine sopstva. To je ono što Pesou čini aktuelnim i danas, i što će iznova terati čitaoce da mu se vraćaju i u budućnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *