Ciklus tribina o obrazovanju

O ciklusu

Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas šta se događa sa ovim shvatanjem obrazovanja u savremenom kontekstu i kako na njega utiču promenjene društvene i ideološke okolnosti. Cilj nam je da, nakon datog istorijskog pregleda i analize savremenog stanja u obrazovanju, ukažemo na moguća rešenja za prevladavanje date situacije te odgovorimo na pitanje da li je moderno obrazovanje (danas) izneverilo vlastita (početna) očekivanja. Ciklus se, prema tome, sastoji iz dva dela. Prva polovina posvećena je nastanku i razvoju modernog shvatanja obrazovanja: usled kakvih društvenih okolnosti ono nastaje, koje vrednosti zagovara, s kakvim se problemima susreće itd. Druga polovina ciklusa bavi se položajem ovog i ovakvog shvatanja obrazovanja u savremenom kontekstu i promenama do kojih je došlo usled novih društvenih i ideoloških okolnosti.

Raspored predavanja

(1) Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu

(2) Obrazovanje u književnosti: Bildungsroman

(3) Zasnivanje humanističkih nauka

(4) Kriza univerziteta

(5) Kritika (institucionalnog) obrazovanja

(6) Ideološke (zlo)upotrebe obrazovanja

(7) (Neformalno) obrazovanje i (popularna) kultura [otkazano]

(8) Završni razgovor / panel diskusija

***

Ovom prilikom Vas pozivamo na završni događaj u okviru našeg ciklusa o obrazovanju, odnosno tribinu posvećenu savremenim problemima u obrazovanju pod nazivom Šta očekujemo, a šta dobijamo od obrazovanja danas? Razgovor će se održati u Galeriji Artget (Kulturni centar Beograda) u četvrtak, 14. juna, u 19.00 časova.

Ova, poslednja tribina zamišljena je kao panel diskusija kojom želimo da sumiramo i završimo spomenuti ciklus. Pre svega ćemo se, međutim, baviti prilikama u obrazovanju danas i ovde: u kakvom društvenom kontekstu se ono odvija, čemu služi, kakve se vrednosti i pogledi na svet preko njega oblikuju, kakvi su institicionalni okviri u koje je smešteno itd – uz neizbežno dodatno pitanje: da li može drugačije i bolje? Smatramo da je vladajuća neoliberalna paradigma pogrešna i loša: ukratko, ona bi se mogla opisati kao obrazovanje za tržište. U neku ruku, čitav ciklus je i proistekao iz tog problema i bio je pokušaj da se kroz istorijski pregled daju nešto širi odgovori na pitanje zašto smo i kako danas stigli do takvog pristupa obrazovanju. Stoga ćemo se u ovoj diskusiji, između ostalog, podsetiti nekih ranijih obrazovnih paradigmi kako bismo iz njih izvukli moguće smernice za prevladavanje sadašnjeg stanja. No, promene u obrazovanju uvek reflektuju šire društvene, političke i ideološke procese. Zbog toga mislimo da nije dovoljno zaustaviti se na (ma koliko dobroj) analizi stanja i zato ćemo pričati o tome kako je moguće uticati na društvene okolnosti da bi došlo i do promena u pristupu obrazovanju. To je, ujedno, krajnji cilj celog ciklusa.

UČESTVUJU: Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Branko Romčević (Fakultet bezbednosti), Jelena Veljić (Društveni centar Oktobar), Miran Pogačar (Studentski pokret Novi Sad), Miloš Ničić (Centar za studije kulture FPN)

MODERATORI: Nikola Milović, Jovan Bukumira (Klub 128)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *