Obrazovanje u književnosti: Bildungsroman

Klub 128 nastavio je ciklus predavanja o obrazovanju započet prošle sedmice. Druga tribina, naslovljena Obrazovanje u književnosti: Bildungsroman, održana je u četvrtak, 29. marta, u sali 128 Filološkog fakulteta, a naši sagovornici su ovoga puta bili Aleksandar Dobrijević (Filozofski fakultet) i Vuk Petrović (Filološki fakultet). U prvom delu tribine Aleksandar Dobrijević održao je kraće izlaganje […]

Continue Reading

Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu

Klub 128 započeo je novi ciklus predavanja, koji će biti posvećen istoriji i koncepcijama modernog obrazovanja. Prva tribina u okviru ciklusa, Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu, održana je 22. marta u sali 128 Filološkog fakulteta, a naš sagovornik bio je Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju). Naš predavač je na samom početku naglasio da […]

Continue Reading

Ciklus tribina o obrazovanju

O ciklusu Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas […]

Continue Reading

Đavo u Bibliji

predavači: Miodrag Loma, Vuk Petrović, Vladimir Bogićević Predavanje pod nazivom „Đavo u Bibliji“ u organizaciji Kluba 128 održano je 2. marta 2017. godine. Bilo je to prvo, pa time unekoliko i uvodno predavanje u okviru ciklusa Lik Sotone u književnosti. Vodeća ideja ciklusa je sagledavanje razvoja i shvatanje lika Sotone kao negativnog entiteta kroz kapitalna […]

Continue Reading

Heteronimi Fernanda Pesoe

predavačica: Jelena Žugić Treći put zaredom obreli smo se u Klubu-knjižari Magistrala 24. januara 2017. godine kako bismo nastavili da diskutujemo o problematičnim odnosima centra i margine u okviru ciklusa Modernisti sa margine. Ovoga puta glavna tema bio je portugalski pesnik Fernando Pesoa, a predavanje pod nazivom „Heteronimi Fernanda Pesoe” održala je Jelena Žugić, koja […]

Continue Reading