Muzika i feminizam

EDVARD SAID[1] Muzika i feminizam[2] Interensantna činjenica u vezi sa feminizmom i mestom koje muzika zauzima u savremenoj kulturi je u tome da se veoma malo toga učinilo prilikom mapiranja ženske uloge u produkciji i izvođenju muzike. Glavnim tokovima klasične muzike dominiraju muškarci u skoro svakom ekonomskom, političkom i socijalnom aspektu, dok žena igra istaknute […]

Continue Reading

Poželjni žanr: pogled na istoriju građanske komedije

IVAN DAMNJANOVIĆ Poželjni žanr: pogled na istoriju građanske komedije prodesse et delectare Horacije U eseju Šta je klasik, kao jedno od suštinskih obeležja apsolutnog književnog klasika, T. S. Eliot (1963) ističe zrelost jezika na kom piše. Zrelost, prema Eliotovom shvatanju, jezik zadobija ukoliko je u nekom periodu ljudske istorije – idealno, u trenutku kada potencijalni […]

Continue Reading

O maloj crnoj muzici

NIKOLA MILOVIĆ O maloj crnoj muzici O knjizi: Dragan Đorđevič, Mala crna muzika (Loznica: Karpos, 2016)   U Srbiji se pre dve godine pojavila knjiga Mala crna muzika, prva knjiga koja se bavi fenomenom hip-hopa na prostorima bivših zemalja Jugoslavije. Sama činjenica da je u pitanju prva knjiga na ovu temu i da pokušava da […]

Continue Reading

Pitanje rasnog identiteta u filmu „Beži“ Džordana Pila

MARIJA LJUBINKOVIĆ Pitanje rasnog identiteta u filmu Beži Džordana Pila   Istorija svetske kinematografije svedoči o nizu filmskih ostvaranja čiji je fokus na problemu rasizma ili uopšte odnosa belog čoveka, i civilizacije koju je izgradio, prema svima ostalima koje smatra drugošću uprkos tome što su nužno i sami jednako vredan deo te iste civilizacije sveta, […]

Continue Reading

Pekićeve farse u krugu apsurda

ANDREJ ČANJI Pekićeve farse u krugu apsurda (Kratak doprinos tumačenju Pekićeve farsične dramaturgije)   Nije redak slučaj u istoriji književnosti da kod pojedinih pisaca dramsko stvaralaštvo gotovo u potpunosti bude zasenjeno njihovom prozom. Takvu pojavu možemo sresti kod Igoa, Balzaka, Flobera, Vajlda, Henrija Džejmsa, Tolstoja, Bulgakova, Džojsa… Na stranu što je kod većine spomenutih autora […]

Continue Reading