Žanr i rod

MERI IGLTON Žanr i rod[1] Na samom početku, moram da načinim dva otklona. Kao prvo, ne istupam kao stručni poznavalac kratke priče. Cilj mi je da iznesem nekoliko uvodnih napomena o odnosu roda i žanra, u nadi da će ljubitelji kratke priče na osnovu njih sami moći da ekstrapoliraju i razviju posebne spone sa ovim […]

Continue Reading

Muzika i feminizam

EDVARD SAID[1] Muzika i feminizam[2] Interensantna činjenica u vezi sa feminizmom i mestom koje muzika zauzima u savremenoj kulturi je u tome da se veoma malo toga učinilo prilikom mapiranja ženske uloge u produkciji i izvođenju muzike. Glavnim tokovima klasične muzike dominiraju muškarci u skoro svakom ekonomskom, političkom i socijalnom aspektu, dok žena igra istaknute […]

Continue Reading

Good for nothing

Mark Fišer Good for nothing Na mahove patim od depresije još od vremena kada sam bio tinejdžer. Nekada su ove depresivne epizode izuzetno iscrpljujuće – rezultuju samopovređivanjem, povlačenjem u sebe (bilo je perioda kada mesecima nisam napuštao sobu, izlazio bih napolje samo da bih kupio minimalne količine hrane) i provođenjem vremena po psihijatrijskim odeljenjima. Ne […]

Continue Reading

Rehabilitacija polemike: Walter Benjamin kao književni kritičar i prikazivač

Heinrich Kaulen Rehabilitacija polemike: Walter Benjamin kao književni kritičar i prikazivač   Ne zaboravimo da kritika, ako želi nešto da postigne, mora samu sebe bezuslovno da potvrđuje. Štaviše, moguće je da ona mora – pomislimo na teorije braće Schlegel – samoj sebi da dodeli najviši položaj. Walter Benjamin Novi pogledi na kanonizovani opus U svojim […]

Continue Reading