O nama

 

Klub 128 nastao je kao studentsko udruženje pri Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Naziv je dobio po čuvenoj slušaonici 128, u kojoj smo slušali većinu predavanja i polagali mnoge ispite. Osnovan je u decembru 2013. godine radi ostvarivanja stručne saradnje kako među studentima književnosti u Beogradu tako i sa članovima srodnih organizacija i kolegama širom regiona (Univerzitet u Novom Sadu, Skoplju, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i dr). U međuvremenu je postao platforma za samostalne studentske aktivnosti i istraživanja, prostor za neformalno (ali nipošto nevažno) obrazovanje i bavljenje onim oblastima proučavanja koje nisu obuhvaćene fakultetskim kurikulumom, ali i inicijativa koja nam omogućava da budemo učesnici u javnom životu i tim putem ispitujemo položaj književnosti i kulture u savremenom društvu. Sarađivali smo sa brojnim značajnim kulturnim ustanovama, kao što su Kolarčeva zadužbina, KC Rex, Kulturni centar Beograda, Dom omladine, Dom kulture Studenstski grad, Muzej Jugoslavije itd. U organizaciji kluba su, osim brojnih predavanja i ciklusa tribina, održane i dve regionalne studentske konferencije, „Savremena komparatistika u regionu: (re)kontekstualizacija“ (april 2014) i „Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992)“ (april 2016, u saradnji sa Klubom studenata istorije umetnosti), kao i dva seminara – „Šta je ideologija?“ (proleće 2016) i „Kritička škola kapitalizma“ (2017, u saradnji sa Gerusijom). Vodimo radijsku emisiju Slušaonica 128 na (online) RadioAparatu.

UPRAVA

     Predsednik: Nikola Milović

     Potpredsednica: Marija Ljubinković

     Sekretar: Jovan Bukumira

INFO

     Adresa: Predraga Vasića 22, 11050 Beograd (Zvezdara)

     Matični broj: 28140509

     PIB: 108464355

     Tekući račun:

840-0000013843763-68

Ministarstvo finansija Uprava za trezor

200-2783990101862-68

Banka Poštanska štedionica A.D. – Beograd