O mesijanskoj rečenici

JOVAN BUKUMIRA O mesijanskoj rečenici [Andrej Nikolaidis, Mađarska rečenica (Sarajevo: Buybook & Cetinje: OFK, 2016 / Beograd: Beton, 2017)] … jer moć se u slabosti dovršuje. … jer kad sam slab, onda sam moćan. 2 Kor 12,9-10 Rolan Bart je, povodom Flobera, zapisao da je osnovna delatnost modernog pisca i njegov glavni zadatak rad na […]

Continue Reading

Komplementarnost

JELENA POPOVIĆ Komplementarnost [Drago Glamuzina: roman Tri (2008) i zbirke pjesama Mesari (2001) i Je li to sve (2009)] Pojam komplementarnosti porijeklo vodi od neolatinskog complementarius, a pridjevno označava onog koji sam dopunjava, ali i figurira kao dopuna ili dodatak. Dakle, predstavlja specifičan oblik interakcije elemenata, koji tek u međusobnom odnosu ostvaruju potpunost, cjelovitost, zaokruženost. […]

Continue Reading

Rehabilitacija polemike: Walter Benjamin kao književni kritičar i prikazivač

Heinrich Kaulen Rehabilitacija polemike: Walter Benjamin kao književni kritičar i prikazivač   Ne zaboravimo da kritika, ako želi nešto da postigne, mora samu sebe bezuslovno da potvrđuje. Štaviše, moguće je da ona mora – pomislimo na teorije braće Schlegel – samoj sebi da dodeli najviši položaj. Walter Benjamin Novi pogledi na kanonizovani opus U svojim […]

Continue Reading