Kriza univerziteta

U okviru ciklusa predavanja o istoriji i modernim shvatanjima obrazovanja 26. aprila je u prostorijama Filološkog fakulteta održano predavanje pod naslovom Kriza obrazovanja. Predavač je bio Novica Milić, profesor Fakulteta za medije i komunikacije, kojem je slušaonica 128 dobro poznata, budući da je u njoj dugo godina i sam predavao studentima opšte književnosti. Milić je […]

Continue Reading

Ciklus tribina o obrazovanju

O ciklusu Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas […]

Continue Reading