Ideološke (zlo)upotrebe obrazovanja

U okviru našeg ciklusa o obrazovanju 24. maja je u sali 128 Filološkog fakulteta održana šesta tribina, ovog puta naslovljena Ideološke (zlo)upotrebe obrazovanja. Gošće su nam bile Biljana Stojković (Biološki fakultet, Katedra za genetiku i evoluciju) i Biljana Stanković (Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju), koje su, pošto se dobro poznaju i inače već dugo sarađuju, […]

Continue Reading

Ciklus tribina o obrazovanju

O ciklusu Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas […]

Continue Reading