Zasnivanje humanističkih nauka

Klub 128 je, nakon dvosedmične pauze usled uskršnjih praznika, nastavio ciklus predavanja o obrazovanju, u okviru kog je 19. aprila u sali 128 Filološkog fakulteta održana treća tribina, Zasnivanje humanističkih nauka. Sagovornici su nam ovog puta bili Saša Radojčić, profesor filozofije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti, i Branko Romčević, profesor etike na Fakultetu bezbednosti. Prvi […]

Continue Reading

Ciklus tribina o obrazovanju

O ciklusu Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. S jedne strane, želimo da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanima nas […]

Continue Reading