Priče

STEFAN MIROSAVIĆ Priče BELI MERMER ,,Stigli smo”, rekao je vozač i zaustavio auto. Pogledao sam kroz prozor široku zgradu sa desne strane. Bila je u celosti sagrađena od belog mermera. ,,Ovo je budućnost?” upitao sam. Čovek me je pogledao preko ramena. ,,Da. Tako je i pisalo u oglasu, zar ne? Nudimo usluge prevoza u budućnost.” […]

Continue Reading