Komplementarnost

JELENA POPOVIĆ Komplementarnost [Drago Glamuzina: roman Tri (2008) i zbirke pjesama Mesari (2001) i Je li to sve (2009)] Pojam komplementarnosti porijeklo vodi od neolatinskog complementarius, a pridjevno označava onog koji sam dopunjava, ali i figurira kao dopuna ili dodatak. Dakle, predstavlja specifičan oblik interakcije elemenata, koji tek u međusobnom odnosu ostvaruju potpunost, cjelovitost, zaokruženost. […]

Continue Reading